#جبران_خلیل_جبران 3 پست

Fatemeh Maarefvand
 دانشجوی فقه و مبانی حقوق. دانشگاه قم

پخته نخواهی شد مگر،
بعد از آنکه احساس کردی
سرشار از سخنی،
ولی لازم نمی‌دانی
به کسی چیزی از آن بگویی...


#جبران_خلیل_جبران


مهشید عطایی
مهندسی برق گرایش الکترونیک دانشگاه سمنان }

ایمان بدون عشق شما را متعصب
وظیفه بدون عشق شما را بداخلاق
قدرت بدون عشق شما را خشن
عدالت بدون عشق شما را سخت
و زندگی بدون عشق شما را بیمار می‌کند.

👤
#جبران_خلیل_جبران

image

ارزشِ هر انسان به چیزی که به آن دست می‌یابد نیست، بلکه به هدفی است که میلِ رسیدن به آن دارد ...


#جبران_خلیل_جبران