#تکلا 2 پست

سعید خلیلی  
 عاشق یادگیری و فناوری های نوین


🎯چرا از خدمات مشاور BIM استفاده کنیم؟
.
.
✒️با توجه به گسترش بیش‌ازپیش مدل‌سازی اطلاعات ساخت (BIM) در پروژه‌های صنعت ساخت کشور، اعم از پروژه‌های مسکونی، تجاری، درمانی، نفت و گاز و پتروشیمی، صنعتی و ... و نیاز کارفرمایان، مشاوران (طراحان) و پیمانکاران و مجریان به نیروهای متخصص و زبده در پیاده‌سازی مفهوم BIM در پروژه‌ها و همچنین لزوم به‌کارگیری نیروهای آموزش‌دیده، مورداطمینان و مسلط به مراحل پیاده‌سازی BIM در کل چرخه حیات پروژه‌ها، لزوم استفاده از مشاوران و متخصصین که به‌صورت متمرکز و کاملاً حرفه‌ای این‌گونه از خدمات (BIM) را ارائه نموده و خلأ موجود در پروژه‌ها را پر می‌نمایند، بیش‌ازپیش احساس می‌گردد...
برای مطالعه متن کامل این نوشتار به لینک زیر مراجعه فرمائید:
.
https://lnkd.in/efA8GveM
.
Iran Intelligent BIM Solutions (Bana Yar Mehraz Iranian) .
.
Saeid Khalili
.
Moslem Sheikhkhoshkar
.
www.BIMsolutions.ir
.
📌شرکت فناورانه و خلاق "بنا یار مهراز ایرانیان" دارای مجوز فناورانه ارائه خدمات مبتنی بر مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM) و عضو زیست بوم شرکت ها و صنایع خلاق معاونت علمی پژوهشی ریاست جمهوری.
.
🦾روی خدمات فناورانه ما حساب کنید.
.

#مدلسازی_اطلاعات_ساخت #bim #مدیریت_ساخت #ساختمان #مشاور_bim #رویت #تکلا #tekla #مدیریت_پروژه #عمران #معماری #نظام_فنی_اجرایی #خدمات_bim #فناوری_ساخت #شرکت_خلاق #بنایار_مهراز_ایرانیان #دستورالعمل_بیم #استاندارد_bim #سازمان_مدیریت_و_برنامه_ریزی #راه_و_شهرسازی #مسکن_ملی #مدلسازی_اطلاعات_ساختمان #bimmanager #bimservice #مدیریت_بیم #ساخت_قبل_از_ساخت #واقعیت_مجازی #واقعیت_افزوده #virtualreality augmentedrealit #نظام_مهندسی_ساختمان

image


🎯چرا از خدمات مشاور BIM استفاده کنیم؟
.
.
✒️با توجه به گسترش بیش‌ازپیش مدل‌سازی اطلاعات ساخت (BIM) در پروژه‌های صنعت ساخت کشور، اعم از پروژه‌های مسکونی، تجاری، درمانی، نفت و گاز و پتروشیمی، صنعتی و ... و نیاز کارفرمایان، مشاوران (طراحان) و پیمانکاران و مجریان به نیروهای متخصص و زبده در پیاده‌سازی مفهوم BIM در پروژه‌ها و همچنین لزوم به‌کارگیری نیروهای آموزش‌دیده، مورداطمینان و مسلط به مراحل پیاده‌سازی BIM در کل چرخه حیات پروژه‌ها، لزوم استفاده از مشاوران و متخصصین که به‌صورت متمرکز و کاملاً حرفه‌ای این‌گونه از خدمات (BIM) را ارائه نموده و خلأ موجود در پروژه‌ها را پر می‌نمایند، بیش‌ازپیش احساس می‌گردد...
برای مطالعه متن کامل این نوشتار به لینک زیر مراجعه فرمائید:
.
http://iibimsolutions.ir/fa/r-....and-d/analysis-artic
.
Iran Intelligent BIM Solutions (Bana Yar Mehraz Iranian) .
.
Saeid Khalili
.
Moslem Sheikhkhoshkar
.
www.BIMsolutions.ir
.
📌شرکت فناورانه و خلاق "بنا یار مهراز ایرانیان" دارای مجوز فناورانه ارائه خدمات مبتنی بر مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM) و عضو زیست بوم شرکت ها و صنایع خلاق معاونت علمی پژوهشی ریاست جمهوری.
.
🦾روی خدمات فناورانه ما حساب کنید.
.

#مدلسازی_اطلاعات_ساخت #bim #مدیریت_ساخت #ساختمان #مشاور_bim #رویت #تکلا #tekla #مدیریت_پروژه #عمران #معماری #نظام_فنی_اجرایی #خدمات_bim #فناوری_ساخت #شرکت_خلاق #بنایار_مهراز_ایرانیان #دستورالعمل_بیم #استاندارد_bim #سازمان_مدیریت_و_برنامه_ریزی #راه_و_شهرسازی #مسکن_ملی #مدلسازی_اطلاعات_ساختمان #bimmanager #bimservice #مدیریت_بیم #ساخت_قبل_از_ساخت #واقعیت_مجازی #واقعیت_افزوده #virtualreality augmentedrealit #نظام_مهندسی_ساختمان

image