#تعمیر_نگهداری 2 پست


🖋🗞 یکپارچه سازی پروژه ها تحت یک شبکه واحد با مفهوم دوقلوی دیجیتالی (digital twin)
.
📌به قلم مهندس سعید خلیلی، مدیر عامل شرکت فناورانه "بنایار مهراز ایرانیان".
.
🗞منتشر شده در روزنامه صبح دنیای اقتصاد، در تاریخ ۲ خرداد ماه ۱۴۰۰.
.
.
https://lnkd.in/dNJ8NJD
.
#دوقولوی_دیجیتال #digital_transformation_iran #digitaltwin #تحول_دیجیتال #digital_transformation #مدلسازی_اطلاعات_ساخت #buildinginformationmodeling #building_information_modeling #صنعت_ساخت #ساختمان #تعمیر_نگهداری #construction_management #bimsolutions #saeidkhalili #سعید_خلیلی #بنایار_مهراز_ایرانیان یار_مهراز_ایرانیان

image