#برایان_تریسی 5 پست

اگر همیشه و در هر موقعیتی با شهامت عمل کنید، می‌بینید که از جاهایی که انتظارش را ندارید به شما کمک می‌شود.

📗
#فروش_موفق
✍🏻 #برایان_تریسی

@BookTopفروش_موفق.pdf

اگر همیشه و در هر موقعیتی با شهامت عمل کنید، می‌بینید که از جاهایی که انتظارش را ندارید به شما کمک می‌شود.

📗
#فروش_موفق
✍🏻 #برایان_تریسی

@BookTopفروش_موفق.pdf

شما انسان کاملاً خوبی هستید.شما شایسته یک زندگی عالی هستید، یک زندگی پر از موفقیت خوشبختی، لذت و هیجان. شما حق دارید که روابطی خوشایند داشته باشید، از سلامتی عالی بهره مند باشید، کار ارزشمندی بکنید و به استقلال مالی برسید.

📕 فکرتان را عوض کنید، تا زندگیتان تغییر کند
✍️🏻
#برایان_تریسی

فکرتان_را_عوض_کنید_تا_زندگیتان_تغییر.pdf

کتاب نایاب و بسیار عالی😍👏
#درآمد_رویایی
(روش های افزایش حقوق و درآمد برای کارمندان)
#برایان_تریسی
مترجم: ژان بقوسیان
هادی غفور

2_114255454447600310.pdf