#اگه_بهم_بگن 5 پست

حسن حسینعلی پور  
 مدیرعامل روبرد

یدونه BMV سری 7 یا X6 میخرم 😍
#اگه_بهم_بگن


دلم میخواد هشتک رو از #اگه_بهم_بگن به #کاش_بهم_بگن تغییر بدم
همین 😂
کار خاصی مد نظرم نیست

+ اگه بهت بگن تو یک سال اینده هیچ نگرانی مالی نخواهی داشت و هر کاری رو شروع کنی هرگز شکست نمیخوری چی کار میکنی؟

- خودم: برای اپلای اقدام میکنم
دوست دارم جوابتونو بدونم

#اگه_بهت_بگن


+ اگه بهت بگن تو یک سال اینده هیچ نگرانی مالی نخواهی داشت و هر کاری رو شروع کنی هرگز شکست نمیخوری چی کار میکنی؟

- خودم: برای اپلای اقدام میکنم
دوست دارم جوابتونو بدونم

#اگه_بهت_بگن


+ اگه بهت بگن تو یک سال اینده هیچ نگرانی مالی نخواهی داشت و هر کاری رو شروع کنی هرگز شکست نمیخوری چی کار میکنی؟

- خودم: برای اپلای اقدام میکنم
دوست دارم جوابتونو بدونم

#اگه_بهت_بگن


#اگه_بهم_بگن همچین چیزی رو اول از همه میرم تست الکل میدم

+ اگه بهت بگن تو یک سال اینده هیچ نگرانی مالی نخواهی داشت و هر کاری رو شروع کنی هرگز شکست نمیخوری چی کار میکنی؟

- خودم: برای اپلای اقدام میکنم
دوست دارم جوابتونو بدونم

#اگه_بهت_بگن