#اوریانا_فالاچی 3 پست

📚برشی از کتاب

جلو برم یا عقب؟
اگه برگردم عقب وضعیت بدتره،
چون دوباره باید از راه پر از
چاله چوله ای که اومدم برگرم،
ولی اگه جلو برم لااقل
این امید رو دارم که شاید
جاده بهتر بشه...!

📕اثر:
#نامه به کودکی که هرگز زاده نشد
✍🏻نویسنده: #اوریانا_فالاچی


#یک_قاچ_کتاب 🍉

عادت، بی‌رحم‌ترین زهر زندگی‌ست. زیرا آهسته وارد می‌شود، در سکوت، کم‌کم رشد می‌کند و از بی‌خبری ما سیراب می‌شود و وقتی کشف می‌کنیم که چطور مسموم ِ آن شده‌ایم، می‌‌بینیم که هر ذرهٔ بدن‌مان با آن عجین شده است، می‌بینیم که هر حرکت ما تابع شرایط اوست و هیچ دارویی هم درمانش نمی‌کند ... !

#یک_مرد
#اوریانا_فالاچی