#آموزش_انگلیسی 3 پست

عمار محمدی آلاشلو  
 اولین نویسنده و مدرس توانمندسازی دانشگاهیان

تخفیف ویژه

۱۰۰ امین قسمت آموزش زبان انگلیسی با داستان‌پردازی هم امروز ویراستاری شد

به همین مناسبت قیمت ثبت‌نام در این دوره با ۹۰ درصد تخفیف به مدت محدود به ۱۰ هزار تومان کاهش داده شد

سریع ثبت‌نام کنید تا دیر نشده
🌐
https://daneshjooyaneh.com/english100

آموزه‌های ناب توانمندسازی دانشجویان

#دانشجو #دانشجویانه #دانشگاه #دانشجویی #دانشجویان #توانمندسازی_دانشجویان #آموزش_زبان #آموزش_انگلیسی #انگلیسی #daneshjooyaneh

image

عمار محمدی آلاشلو  
 اولین نویسنده و مدرس توانمندسازی دانشگاهیان

بالاخره رسیدیم به ایستگاه پنجاه

داستان آموزش زبان به قسمت پنجاهم رسید و تا کنون بیش از 550 واژه، اصطلاح و جمله کاربردی انگلیسی را آموزش دادیم

و این راه ادامه دارد

https://daneshjooyaneh.com/english

#انگلیسی #آموزش_انگلیسی #دانشجو #کنکور #دانشجویانه #daneshjooyaneh #english

image

عمار محمدی آلاشلو  
 اولین نویسنده و مدرس توانمندسازی دانشگاهیان

قسمت ۴۲ آموزش انگلیسی منتشر شد
در این قسمت سعید تلاش می‌کند اصول تایپ ده انگشتی را یاد بگیرد
https://daneshjooyaneh.com/english
#انگلیسی #انگلیسی_کاربردی #آموزش_انگلیسی #آموزش_زبان #دانشجو #دانشجویی #دانشجویان #دانشجویانه #توانمندسازی #مهارتهای_زندگی #daneshjooyaneh #english

image