#آلبر_کامو 9 پست

Elham Vejdani
مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دانشگاه الزهرا (س) }

دیروز و فردا با هم دست به یکی کردند تا مرا فریب دهند;
دیروز مرا با خاطراتش مشغول کرد
و فردا مرا با وعده‌هایش فریب داد.
در نهایت چشم گشودم و دیدم امروز گذشته بود.

#آلبر_کامو


📚 برشی از کتاب

فهمیده‌ام همه‌ی بدبختی انسان‌ها از این است که به زبان صریح و روشن حرف نمی‌زنند.
از این رو تصمیم گرفته‌ام که صریح حرف بزنم و صریح رفتار کنم تا در راه درست بیفتم.

📕
#طاعون
#آلبر_کامو

image

سخت شکوهمند اما هولناک است که باید یکدیگر را وقت مخاطره و تردید هم دوست بداریم، در قعر دنیایی که فرو می‌پاشد و در تاریخی که زندگی انسان پشیزی نمی‌ارزد!

📕خطاب به عشق
‌✍
#آلبر_کامو


#دانلود_کتاب 📚

کتاب سوء تفاهم نوشته‌ی آلبر کامو، داستان زندگی همه انسان‌ها‌ست چرا که زندگانی همه ما مملو از سوء تفاهم است.

📕 #سوء_تفاهم
✍🏻 #آلبر_کامو

BookTop.pdf