اشتراک ویژه روبرد PRO

  • دسترسی نامحدود به بخش آموزش روبرد
  • دسترسی نامحدود به بخش هوش مصنوعی روبرد
  • تگ کاربر ویژه
  • ثبت کارجویی

پلن خود را انتخاب کنید

ویژه
تومان15000 / هفتگی

عضو ویژه

آموزشگاه روبرد بصورت نامحدود

هوش مصنوعی روبرد بصورت نامحدود

ثبت کارجویی

حرفه ای
تومان39000 / ماهیانه

عضو ویژه

آموزشگاه روبرد بصورت نامحدود

هوش مصنوعی روبرد بصورت نامحدود

ثبت کارجویی