گفتگو

گفتگوی درسی
امتحانات
اینجا محل پرسش و پاسخ و رفع اشکال امتحانیه!
3 پست‌ها
آخرین پست توسط ϻ??➂A҉·
گفتگوی رشته ای
معرفی رشته های دانشگاهی از زبان دانشجوهاش
به بقیه بگو رشته تحصیلیت از نگاه تو چطور تعریف میشه!
3 پست‌ها
آخرین پست توسط پریا وحیدزمان·
آینده شغلی رشته تو چیه؟
از بازارکار رشته ات بگو و بشنو!
2 پست‌ها
آخرین پست توسط Hamed Dabbagh·
گفتگوی دانشگاهی
آنچه در دانشگاه من میگذرد...
اینجا هرکسی میتونه تجربیاتش رو از دانشگاهش آزادانه بیان کنه!
11 پست‌ها
آخرین پست توسط مطهره ‌·