کارگاه فلسفه برای کودکان با رویکرد بومی Cover Image
04

دی

کارگاه فلسفه برای کودکان با رویکرد بومی

کارگاه فلسفه برای کودکان با رویکرد بومی هنوز پستی منتشر نکرده است
تاریخ شروع 1399-10-04 - 18:00
تاریخ پایان 1399-10-04 - 20:00
  • توضیحات