رویداد سرمایه گذاری سپیدار
رویداد سرمایه گذاری سپیدار بهمن 22

رویداد سرمایه گذاری سپیدار

💰جذب سرمایه ۲ میلیاردتومانی

100 استارتاپ و مرکز نوآوری سپیدار برگزار میکند:

📣قابل توجه استارت اپ های حوزه سالمندان و بازنشستگان

🚀 رویداد سپیدار با هدف سرمایه گذاری و‌جذب استارت اپ ها آغاز شده است

⌛️مهلت ارسال طرح ها تا ۵ اسفند
🔴اطلاعات بیشتر و ارسال طرح ها از طریق لینک ثبت نام در رویداد
1401/11/22 - 07:00 تاریخ شروع
1401/12/05 - 23:00 تاریخ پایان
رویداد سرمایه گذاری سپیدار هنوز پستی منتشر نکرده است