دوره تربیت کوچ آموزشی و تحصیلی
دوره تربیت کوچ آموزشی و تحصیلی بهمن 19

دوره تربیت کوچ آموزشی و تحصیلی

کوچینگ آموزشی و تحصیلی چیست؟
ظرفیت مارکت کوچینگ آموزشی و تحصیلی در ایران چقدر است؟
راه‌اندازی بیزینس کوچینگ تحصیلی و آموزشی
ابزار مورد نیاز برای راه‌اندازی سیستم کوچ تحصیلی و آموزشی
سیستم تبلیغات در کوچینگ تحصیلی چگونه است؟
چطوری دانش‌آموز جذب کنید؟

سخنران: محمد رضا نادرلو
مدیر مجموعه تین‌کار(اولبن پلتفرم آموزش کارآفرینی نوجوانان)
مدیر مرکز کوچینگ تحصیلی و آموزشی
طراح و مدرس دوره \نوجوان کارآفرین\
مدیر سابق تیم مشاوره دپارتمان آموزشی رایا
مدیر سابق محتوا
1401/11/19 - 18:00 تاریخ شروع
1401/11/19 - 19:15 تاریخ پایان
دوره تربیت کوچ آموزشی و تحصیلی هنوز پستی منتشر نکرده است