شروع برنامه‌نویسی با جاوا
شروع برنامه‌نویسی با جاوا بهمن 13

شروع برنامه‌نویسی با جاوا

در این کارگاه قراره ببینیم برای شروع برنامه‌نویسی جاوا به چه چیزایی نیاز داریم!
مقدمات رو با هم شروع می‌کنیم تا زبان Java رو بیشتر بشناسیم.

الگوریتم، کتابخانه ها، فریم ورک‌ها و ... از جمله مباحثی است که به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

تنها شرط شرکت در این کارگاه علاقه شما به برنامه‌نویسی و کار تو این حوزه است!
1401/11/13 - 10:00 تاریخ شروع
1401/11/13 - 15:00 تاریخ پایان
شروع برنامه‌نویسی با جاوا هنوز پستی منتشر نکرده است