وبینار شخصیت شناسی به روش MBTI
وبینار شخصیت شناسی به روش MBTI بهمن 12

وبینار شخصیت شناسی به روش MBTI

تا شروع رویداد:

ثانیه

:

دقیقه

:

ساعت

:

روز

سرفصل‌های وبینار:

سرفصل های دوره جامع مربی گری MBTI
تعریف ترجیح
شناخت۸ مولفه ی شخصیت شناسی به تفکیک
شناخت تیپ های ۱۶ گانه شخصیتی بصورت مفصل
شناخت نقاط قوت و قابل رشد هر تیپ شخصیتی
خطاهایی که افراد هر تیپ ممکن است مرتکب شوند
ارایه راهکار و سرنخ برای رشد بیشتر هر تیپ شخصیتی
ارایه راهکار و سرنخ برای تعامل بهتر با افراد هر تیپ شخصیتی
معرفی مشاغل مناسب برای هر تیپ شخصیتی
معرفی سایت معتبر برای انجام تست شخصیت شناسی


مخاطبین دوره :
برای کسایی که به خودشون احترام می گذارند

رزومه مدرس:
مدرس، نویسنده و لایف کوچ،
نویسنده دو عنوان کتاب،
دانش آموخته کارشناسی مهندسی محیط زیست از دانشگاه شهید بهشتی تهران،
دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار ، دانشجوی دکترای مدیریت گرایش روانشناسی، دانش آموخته دوره رفتارشناسی از دانشگاه تهران، دارای مدرک ttc و مدرک سطح یک کوچینگ از انگلستان،
مربی بین المللی یوگای خنده از هندوستان، موسس آکادمی من بهتر – زندگی بهتر
1401/11/12 - 18:00 تاریخ شروع
1401/11/12 - 19:30 تاریخ پایان
وبینار شخصیت شناسی به روش MBTI هنوز پستی منتشر نکرده است