تندخوانی چطور می تونه به پیشرفت من کمک کنه؟
تندخوانی چطور می تونه به پیشرفت من کمک کنه؟ بهمن 05

تندخوانی چطور می تونه به پیشرفت من کمک کنه؟

سلام
من شادی گودرزی هستم
مهندس عمران و مربی تندخوانی و تقویت حافظه

قصد دارم در این وبینار شما رو با تندخوانی آشنا کنم
تا خودتون با توجه به فعالیت هاتون جواب این سوال رو که : تندخوانی چطور می تونه به پیشرفت من کمک کنه؟ رو پیدا کنید.

پس در وبینار می بینمت دوست من.
1401/11/05 - 17:00 تاریخ شروع
1401/11/05 - 19:00 تاریخ پایان
تندخوانی چطور می تونه به پیشرفت من کمک کنه؟ هنوز پستی منتشر نکرده است