دوره مجازی ترالی اورژانس یک بار برای همیشه
دوره مجازی ترالی اورژانس یک بار برای همیشه بهمن 08

دوره مجازی ترالی اورژانس یک بار برای همیشه

تا شروع رویداد:

ثانیه

:

دقیقه

:

ساعت

:

روز

✓شعار ما در این دوره؛ ترالی یک بار برای همیشه

مخاطبین دوره:
✔️دانشجوهای پرستاری و فوریت
✔️ پرستاران شاغل

✅ مباحث دوره:

کشور اول و دوم شامل:

اپی نفرین
آتروپین
آمیودارون
لیدوکائین
آدنوزین
نیتروگلیسیرین
دوپامین
دوبوتامین
هپارین
وراپامیل
دیگوکسین
لابتالول
فورزماید
نالوکسان
میدازولام
لورازپام
فنی توئین
فنوباربیتال
هالوپریدول
کلسیم گلوکونات
دیفن هیدرامین
هیدروکورتیزون
متوکلوپرامید
فاموتیدین
آ اس آ
کلوپیدوگرل
سولفات منیزیم
سرم دکستروز و نرمال سالین
سدیم بی کربنات
سدیم کلراید
سالبوتامول

کشو سوم تا پنجم شامل:

سرنگ ها و آنژیوکت ها و اسکالپ وین
انواع چسب
ست سرم و میکروست و ست خون
لوله آزمایش ها
سوند های نلاتون و فولی
لوله ETT و LMA
فینگر تیوب
راه هوایی(Air way) دهانی و بینی
پنس و ست و لارنگوسکوپ
لوله بینی-معده ای (NG_Tube)
تیغ بیستوری
نخ بخیه
گاید
لوله رابط اکسیژن
وسایل اکسیژن تراپی(کانولا، ماسک ساده،ماسک رزروبگ، ماسک ونچوری)
ست CV line
آمبوبگ
کار با الکتروشوک
1401/11/08 - 19:00 تاریخ شروع
1401/11/30 - 20:00 تاریخ پایان
هزینه ثبت نام در رویداد: 450000 تومان
دوره مجازی ترالی اورژانس یک بار برای همیشه هنوز پستی منتشر نکرده است