کارگاه نکات پرکاربرد حقوق شرکتها برای مدیران (به همراه تمرین یک نمونه صوتحساب هیات مدیره)
کارگاه نکات پرکاربرد حقوق شرکتها برای مدیران (به همراه تمرین یک نمونه صوتحساب هیات مدیره) آذر 08

کارگاه نکات پرکاربرد حقوق شرکتها برای مدیران (به همراه تمرین یک نمونه صوتحساب هیات مدیره)

تا شروع رویداد:

ثانیه

:

دقیقه

:

ساعت

:

روز

🎓مدرس دوره: آقای حسین فرهادی
▪️دانش آموخته حقوق دانشگاه مفید
▪️مسئول ثبت تغییرات و ثبت علامت تجاری در موسسه حقوقی و داوری دادخواه


🗓 تاریخ برگزاری: سه شنبه ۸ آذر ماه

⏱ ساعت برگزاری:  ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰

📍مکان برگزاری: قم، پریسان، بلوار دانشگاه، بلوار مولوی، پارک علم و فناوری، سالن همایش ها

📱یا با شماره 09120516739 تماس بگیرید.
1401/09/08 - 10:00 تاریخ شروع
1401/09/08 - 12:00 تاریخ پایان
کارگاه نکات پرکاربرد حقوق شرکتها برای مدیران (به همراه تمرین یک نمونه صوتحساب هیات مدیره) هنوز پستی منتشر نکرده است