وبینار تربیت فرزند2
وبینار تربیت فرزند2 آبان 24

وبینار تربیت فرزند2

سرفصل ها:

۱.تعریف فرزندپروری
۲.آیا فرزندپروری کار خیلی دشواری است؟
۳.والدین در تربیت فرزند چگونه نباشند؟
۴.راهکارهای درمانی برای والدین مبتلا
۵.تربیت فرزند در هفت سال اول
۵.بازی و اهمیت آن در تربیت فرزند
۶.وظایف والدین در قبال بازی کودکان


استاد: محسن جیرانی
سطح۳ مشاوره اسلامی
دانش پژوه سطح۴ قرآن و روانشناسی
زمان: سه شنبه 24 آبان ساعت 10 صبح
1401/08/24 - 10:00 تاریخ شروع
1401/08/24 - 11:00 تاریخ پایان
وبینار تربیت فرزند2 هنوز پستی منتشر نکرده است