دوره تربیت مشاور استعداد سنجی
دوره تربیت مشاور استعداد سنجی آبان 26

دوره تربیت مشاور استعداد سنجی

روز ساعت باقی مانده تا شروع
دوره تخصصی تربیت مشاور استعدادسنجی با هدف آموزش و توانمندسازی مشاورین و دانشجویان رشته های روانشناسی و مشاوره در زمینه استعدادسنجی برگزار می گردد.
شرکت کنندگان محترم به صورت حضوری در شهر قم و مجازی از سراسر کشور می توانند در این دوره شرکت نمایند.
با توجه به فعالیت تخصصی شتابدهنده استعداد اوجمان در زمینه استعدادسنجی فردی و سازمانی، امکان به کار گیری ممتازین دوره ها در پروژه های این مجموعه فراهم است.

مهلت ثبت نام تا 25 آبان 1401
با تخفیف ویژه برای ثبت نام زودهنگام
1401/08/26 - 14:00 تاریخ شروع
1401/09/24 - 20:00 تاریخ پایان
دوره تربیت مشاور استعداد سنجی هنوز پستی منتشر نکرده است