دوره تربیت مشاور استعداد سنجی
دوره تربیت مشاور استعداد سنجی آبان 26

دوره تربیت مشاور استعداد سنجی

دوره تخصصی تربیت مشاور استعدادسنجی با هدف آموزش و توانمندسازی مشاورین و دانشجویان رشته های روانشناسی و مشاوره در زمینه استعدادسنجی برگزار می گردد.
شرکت کنندگان محترم به صورت حضوری در شهر قم و مجازی از سراسر کشور می توانند در این دوره شرکت نمایند.
با توجه به فعالیت تخصصی شتابدهنده استعداد اوجمان در زمینه استعدادسنجی فردی و سازمانی، امکان به کار گیری ممتازین دوره ها در پروژه های این مجموعه فراهم است.

مهلت ثبت نام تا 25 آبان 1401
با تخفیف ویژه برای ثبت نام زودهنگام
1401/08/26 - 14:00 تاریخ شروع
1401/09/24 - 20:00 تاریخ پایان
دوره تربیت مشاور استعداد سنجی هنوز پستی منتشر نکرده است