بررسی چالش های مهم ثبت علامت تجاری
بررسی چالش های مهم ثبت علامت تجاری شهریور 15

بررسی چالش های مهم ثبت علامت تجاری

روز ساعت باقی مانده تا شروع
در این لایو از استاد حاجبی خانیکی، متخصص ثبت علامت تجاری و ثبت اختراع و مدرس حقوق ثبت شرکتها، دعوت کردیم تا به مسائل مهم و پرکاربرد در حوزه ثبت علامت تجاری و حفاظت از دارایی های فکری بپردازن و حوشحال میشیم دوستان و سروران گرامی هم سوالاتشون در این مورد را برای ما ارسال کنند و تشریف فرما بشن.
id: daadkhaah.institute
1401/06/15 - 21:00 تاریخ شروع
1401/06/15 - 22:00 تاریخ پایان
بررسی چالش های مهم ثبت علامت تجاری هنوز پستی منتشر نکرده است