بررسی چالش های مهم ثبت علامت تجاری
بررسی چالش های مهم ثبت علامت تجاری شهریور 15

بررسی چالش های مهم ثبت علامت تجاری

تا شروع رویداد:

ثانیه

:

دقیقه

:

ساعت

:

روز

در این لایو از استاد حاجبی خانیکی، متخصص ثبت علامت تجاری و ثبت اختراع و مدرس حقوق ثبت شرکتها، دعوت کردیم تا به مسائل مهم و پرکاربرد در حوزه ثبت علامت تجاری و حفاظت از دارایی های فکری بپردازن و حوشحال میشیم دوستان و سروران گرامی هم سوالاتشون در این مورد را برای ما ارسال کنند و تشریف فرما بشن.
id: daadkhaah.institute
1401/06/15 - 21:00 تاریخ شروع
1401/06/15 - 22:00 تاریخ پایان
بررسی چالش های مهم ثبت علامت تجاری هنوز پستی منتشر نکرده است