وبینار مهندسی مسیر شغلی
وبینار مهندسی مسیر شغلی شهریور 16

وبینار مهندسی مسیر شغلی

تا شروع رویداد:

ثانیه

:

دقیقه

:

ساعت

:

روز

7 کتاب در یک وبینار برای رهایی از سردرگمی، انتخاب شغل مناسب و رسیدن به ثروت و لذت از کار
1401/06/16 - 16:00 تاریخ شروع
1401/06/16 - 18:00 تاریخ پایان
هزینه ثبت نام در رویداد: 59000 تومان
وبینار مهندسی مسیر شغلی هنوز پستی منتشر نکرده است