فلشبک
فلشبک 01

فلشبک

روز ساعت باقی مانده تا شروع
انجمن علمی مهندسی کامیپوتر دانشگاه آزاد استان قم با حمایت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، موسسه آموزشی - فرهنگی ماهر و شبکه اجتماعی - تحصیلی روبرد برگزار می کند: ?‍? مهمان این‌بار ما جناب آقای #حسن_حسینعلی_پور مدیرعامل شبکه اجتماعی و تحصیلی #روبرد هستن و قراره برامون از داستان روبرد بگن، اینکه ایده روبرد از کجا اومد و چگونه به یکی از استارتاپ‌های اکو سیستم فناوری قم تبدیل شد.
- 17:00 تاریخ شروع
- 18:30 تاریخ پایان
فلشبک هنوز پستی منتشر نکرده است