نقش سیستم عصبی فازی در تعیین اندازه پارچه Cover Image
25

آبان

نقش سیستم عصبی فازی در تعیین اندازه پارچه

نقش سیستم عصبی فازی در تعیین اندازه پارچه هنوز پستی منتشر نکرده است
تاریخ شروع 1399-08-25 - 10:00
تاریخ پایان 1399-08-25 - 12:00
 • توضیحات

  وبینار نقش سیستم شبکه عصبی فازی در تعیین اندازه پارچه
  محور های وبینار:
  1.آموزش صحیح برش چادر
  2.پیش بینی پارچه مورد نیاز برای برش با شبکه عصبی
  3.تعیین مقدار پارچه مورد نیاز با سیستم فازی
  4.پیش بینی و تعیین مقوار پارچه مورد نیاز با سیستم شبکه عصبی فازی