تجاری سازی یافته های علوم انسانی Cover Image
09

بهمن

تجاری سازی یافته های علوم انسانی

  • days
  • Hours
  • Minutes
  • Seconds
برای ثبت نام در رویداد وارد حساب کاربری خود شوید
تجاری سازی یافته های علوم انسانی هنوز پستی منتشر نکرده است
تاریخ شروع 1399-11-09 - 09:00
تاریخ پایان 1399-11-09 - 15:00
  • توضیحات

    اکوسیستم تجاری سازی، فناوری ها و خدمات علوم انسانی