دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی

@azaduni

🔴ثبت نام پذیرفته شدگان  کارشناسی ارشد

🔹پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد می‌توانند از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۲۰ شهریورماه تا چهارشنبه ۲۲ شهریورماه با مراجعه به سامانه آموزشیار، مطابق جدول زمانی اعلام شده نسبت به ثبت‌نام خود به صورت مجازی اقدام نمایند.
سامانه آموزشیار:
https://edu.iau.ac.ir/

🔸همچنین لازم است پس از ثبت نام مجازی، با در دست داشتن اصل مدارک اعلام شده به منظور تکمیل مراحل ثبت‌نام، به واحد دانشگاهی مربوطه مراجعه نمایند.