روبرد چکار می کند؟

روبرد یک شبکه اجتماعی تجاری-تحصیلی است که هدف آن برقراری ارتباط موثر بین کسب وکارها(استارتاپ ها)، دانشگاه ها، انجمن های دانشجویی و دانشجویان/فارغ التحصیلان می باشد.

۱. امکان ساخت پروفایل برای دانشگاه
۲. ساماندهی انجمن های دانشجویی و اعضای آن ها در صفحه دانشگاه
۳. امکان ثبت و برگزاری رویداد/کارگاه در بستر آنلاین روبرد
۴. امکان ثبت موقعیت های شغلی و تکمیل کادر
۵. امکان به اشتراک گذاری محتوا و اخبار دانشگاه
۶. ساماندهی دانشجویان/فارغ التحصیلان و دسترسی به پروفایل آن ها
۷. امکان برقراری ارتباط با کسب و کاره به جهت پیشبرد پروژه ها

1. ایجاد پروفایل و معرفی کسب و کار در یک فضای حرفه‌ای
2. امکان ثبت موقعیت شغلی
3. بستر انجام تحقیقات بازار و شناخت مشتریان
4. امکان برقراری ارتباط و همکاری با سایر کسب‌وکارها و استارتاپ‌های سراسر ایران
5. امکان برقراری ارتباط با دانشگاه‌ها و انجمن‌های دانشجویی
6. دسترسی به پروفایل دانشجویان/فارغ التحصیلان و جذب نیرو
7. امکان ثبت، اطلاع رسانی، تبلیغ و برگزاری رویداد/کارگاه در بستر آنلاین روبرد
8. امکان به اشتراک گذاری محتوا و اخبار کسب و کار
9. بالا بودن در سرچ گوگل

۱. امکان ساخت پروفایل برای انجمن علمی
۲. امکان ثبت اعضای انجمن و سِمَت آن ها در صفحه انجمن ها
۳. آموزش مستندسازی و گزارش نویسی
۳. دسترسی به فرم های خام برای گزارش نویسی
۴. امکان ثبت و برگزاری رویداد/کارگاه در بستر آنلاین روبرد
۵. دسترسی به پروفایل کسب و کارها و ثبت درخواست اسپانسر برای انجمن علمی
۷. امکان به اشتراک گذاری محتوا و اخبار انجمن علمی
۸. اطلاع از اخبار جشنواره حرکت همراه با نمونه فرم های داوری و امتیازدهی، ضمن آموزش های تخصصی قبل از ارسال گزارش
۹. دسترسی به لیست و پروفایل دانشجویان/فارغ التحصیلان جهت پیداکردن اساتید برای کارگاه ها
۱۰. ایجاد بستر درآمدزایی برای انجمن های علمی دانشجویی

۱. امکان ساخت رزومه و پروفایل
۲. به اشتراک گذاری محتوا
۳. رفع نیازهای دانشجویی از طریق برد دانشجویی
۴. امکان شرکت در کارگاه ها/رویدادهای انجمن های علمی دانشجویی
۵. دسترسی به رزومه سایر پروفایل دانشجویان/فارغ التحصیلان
۶. دسترسی به آگهی های شغلی ثبت شده توسط کسب و کارها
۷. ارتباط با سایر دانشجو ها در بستر شبکه اجتماعی
۸. امکان برقراری ارتباط با سایر کسب و کارها و استارتاپ ها
۹. بالا بودن در سرچ گوگل

 

۱. ایجاد پروفایل و معرفی کسب و کار در یک فضای حرفه‌ای

۲. دسترسی به پروفایل دانشجویان/فارغ التحصیلان و برقراری ارتباط با آن‌ها

۳. فراهم بودن بستر انجام تحقیقات بازار و شناخت مشتریان

۴. امکان ثبت موقعیت‌های شغلی، تیم سازی و شبکه سازی حرفه ای و گسترده

۵. امکان برقراری ارتباط و همکاری با سایر استارتاپ ها و کسب و کارهای سراسر ایران

۶. امکان برقراری ارتباط با کسب و کارها

۷. امکان برقراری ارتباط با شتابدهنده ها و سرمایه گذاران

۸. بالا بودن در سرچ گوگل

۹. اطلاع رسانی، تبلیغ و برگزاری کارگاه‌ها/رویدادها در فضای آنلاین روبرد و دریافت فایل تحلیل پس از برگزاری رویداد

۱۰. امکان به اشتراک گذاری محتوا و اخبار استارتاپ