تیمبرد

تیم اجرایی روبرد

مدیر عامل

تصویر پروفایل
آفلاین
حسن حسینعلی پور @ hhap-75
 • 0

  نوشته ها

 • 0

  نظرات

 • 259

  بازدیدها

آنالیزور محصول و بازار

تصویر پروفایل
آفلاین
زهرا عباسی @ zahraabbasi
 • 1

  نوشته ها

 • 0

  نظرات

 • 186

  بازدیدها

مدیر رشد و توسعه

تصویر پروفایل
آفلاین
فهیمه علی عسکری @ fahime-aliaskari
 • 0

  نوشته ها

 • 3

  نظرات

 • 335

  بازدیدها

مدیر محصول

تصویر پروفایل
آفلاین
محمد امین هاشم پور @ m-a-hashempour
 • 0

  نوشته ها

 • 0

  نظرات

 • 185

  بازدیدها

پشتیبانی فنی

تصویر پروفایل
آفلاین
زهرااکرمی @ zahraakrami
 • 0

  نوشته ها

 • 0

  نظرات

 • 126

  بازدیدها

طراح رابط کاربری